הזמנת תור לקונסוליה

בקלות ובמהירות! כרוך בתשלום

הגשת בקשה לשינוי שם

בטופס הבא תתבקשו להעלות את המסמכים הדרושים לצורך זימון התור לשרת המאובטח, יש לוודא כי כל המסמכים אכן נשלחו כמבוקש. לאחר קבלת אישור הקונסוליה אנו נתאם את התור הקרוב ביותר. לאחר אישור הבקשה והתשלום תשלח חשבונית מס והסבר לגבי יום הגעתך לקונסוליה. אישור לביצוע הזימון יגיע אליך עד עשרה ימי עבודה. על מי שאינו דובר רומנית להגיע לקונסוליה כאשר הוא מלווה במתורגמן מוסמך מטעם משרד המשפטים הרומני. ניתן לתאם דרכנו ליווי ע"י מתורגמן מוסמך.

על תעודת הלידה להיות מאומתת ומתורגמת

לרומנית

ומאותמים באפוסטיל של בית המשפט